2011 - Runsten som gravsten
Med en runsten som gravsten får man ett historiskt konstverk som både bevaras och uppmärksammas lite längre än bara en gravsten. Runorna ger möjlighet till mer information utöver namn och årtal.

Denna runsten är privat därför har jag dolt namnet, jag vill bara visa ett bra exempel på hur en runsten kan användas.