----------1997 - The stone of the Gods

gudar_xx.JPG (128846 bytes)

Rune inscription:
Gamla gudar glädjas när folket frästar forna tron att vist visa vägen fram igen

Rune inscription:
Old gods gets pleased when the people tempts old beliefs to wisely show the way once again

 

Uppdaterad 14 september, 2006 av Kalle Runristare All rights reserved, ©