1997
Offerklotet

Runinskrift:
Vart gille jag gödas skall,
till árs och frithar


Árs och frithar
betyder: välgång och frid/fred

Jag hittade stenen redan 1994
Under tre år fanns den i min samling utan att berätta för mig hur den ville bli använd.

Först 1997 då jag skulle medverka som runristare på Älvsjömässan i Stockholm förstod jag hur klotet skulle huggas.

 

Vart gille jag gödas skall
till ars och frithar.

Idag finns stenen på min gård på södra Adelsö i min runstenspark i min runstensverkstad.

Det blev ett offerklot med motiv från ett lyckat gille med folk, mat, djur, dans och musik. Bilderna är ristade i enkel relief.

Runt stenens mage finns runinskriften där stenen med egna ord önskar uppmärksamhet på gillet.