1996
Kents runsten

Runinskrift:

Konstnären Kent reste sten, Kalle rista


Våren 1996 bestämde sig Kent Nilsson, en konstnär på Adelsö för att skaffa sig en egen runsten. Tiden gick men i slutet av sommaren samma år kunde runstenen resas på hans tomt på Adelsö.

(Det här skedde ca 2 år före jag själv flyttade dit).

Det var på denna runsten min ornamentik verkar funnit sitt rätta formspråk. Kropp, stjärt och nackspröt fick bra balans och detaljer som huvud och fot fick en känsla av smidighet som jag sedan jobbade vidare med.

Nöjd med resultatet ville jag hugga fler runstenar.

I dag har Kent flyttat från Adelsö och han tog med sig runstenen. Sedan 2010 finns dom båda på Kungshatt, en av Mälarens och Ekerös andra öar.

 

På Adelsö. Vy över tomten på Adelsö. Före målning.