----------1995 - The fireplace runestone

Urklippt runristning på häll från Färentuna / Ekerö 1995
Runic inscription in swedish: (Left side)
Naturen rymmer skönhet, liv och död.
Den kan vara grym, men också ge oss bröd.
Den vise jägaren värnar naturens balans
och jagar villebråd med ödmjuk sans.

Runic inscription: (Right side)
Leif lät göra, Kalle rista.

Runic inscription: (Left side)
The nature contain beauty, life and death.
It can be cruel, but also give us bread.
The wise hunter defend the balance in nature
and hunt quarry with humble and respect.

Runic inscription: (Right side)
Leif order this, Kalle carved.

 

Uppdaterad 14 september, 2006 av Kalle Runristare All rights reserved, ©