----------1993 - The first runestone 

xx_nya_runor.JPG (85863 bytes)

My first 
carved 
runestone
in
1993

 

Runic inscription:
New runs give strength to old belief.

Swedish  

Nya runor, kraft åt gammal tro


 

Uppdaterad 14 september, 2006 av Kalle Runristare All rights reserved, ©